After effects Grup B

Dijous d’11.30 a 13.30h

Del 25 de gener al 8 de març

Professora: Xarlene Visuals

Preu: 76,23€

Es recomana portar ordinador portàtil i USB o disc dur.

1. Conceptes bàsics de vídeo digital, formats i còdex. Interface d’after affects.
2. Importar arxius. Crear composicions. Conceptes bàsics d’animació.
3. Efectes i ajustaments preestablerts. Animar efectes. Màscares.
4. Capes. Modes de fusió. Remapeig del temps.
Ampliació del temps. Barreja de fotogrames.
5. Exportació. Cua de processament.

xarlene.com

×