Makerspaces for Inclusion


Els espais Maker estàn guanyant rellevància en l’entorn educartiu. Son espais experiencials on treballar en projectes reals i significatius juntament amb educadors i tècnics, i coneixements útils, fent servir noves tecnologies i eines tradicionals.

L’objectiu del nostre projecte és promoure el moviment maker a la societat civil, i les activitats educatives com a mitjans per fomentar la inclusió social dels joves.

En l’entorn d’un espai maker els joves poden fomentar la confiança en si mateixos, aprendre a treballar en equip, desenvolupar un sentit de pertinença, així com la seva capacitat per comunicar eficaçment pensaments i sentiments, creativitat, perseverança i responsabilitat social.

Es treballa una guia per a formadors, una sèrie d’activitats inicials i materials de prototipatge inicial.

Descarregat el flyer del projecte.

Visita la web del projecte:

Els socis del projecte:

Cofinançat per: