Workshop de Tecnologia avançada a l’aula

Divendres 24 i dissabte 25 d’octubre

Classes en Castellà i Alemany

[Castellano abajo]

 

El Convent de Sant Agustí en col·laboració amb el Goethe-Institut us conviden a participar del workshop amb Carsten Galle, Institut FATIMA, Tecnologia Avançada en la música per tal de descobrir noves maneres d’utilitzar la tecnologia a l’aula. El curs és gratuït.

La proposta formativa consta de dos tallers, un impartit en alemany, per a docents d’aquest idioma, i un altre en espanyol dirigit a professionals de l’ensenyament en general que vulguin descobrir com aplicar les noves tecnologies a les seves classes i aprendre les primeres paraules en alemany.

Aprendrem a fer composicions musicals a partir d’instal·lacions interactives (Nintendo Wii i Kinect) o de l’Ipad per a crear entre tots els assistents una orquestra interactiva. Es reservarà un espai final de debat i reflexió al voltant de la utilització de les noves tecnologies com a recurs pedagògic per a l’ensenyament musical, d’idiomes o altres disciplines.

Divendres 24 d’octubre de 17 a 21h – classe impartida en espanyol – Per a professionals de l’educació en general.

Durant la sessió es presentaran: instal·lacions interactives, concretament  Nintendo wii i kinect per aprender música d’una manera més intuïtiva. També s’utilizarà l’Ipad per a fer música. També es crearà una composició col·lectiva a mode d’orquesta interactiva a través del Reactivition. L’obra final serà un text, amb els conceptes que s’han aprés de l’alemany, que s’activarà a través d’una aplicació. Es reservarà un espai final de debat i reflexió al voltant de l’ús de les noves tecnologies a l’aula.

Dissabte 25 d’octubre d’10.30 a 14.30h – classe impartida en alemany – Per a professors que imparteixen classes d’aqueesta llengua.

Durant la sessió es presentaran: instal·lacions interactives, concretament  Nintendo wii i kinect per aprender música d’una manera més intuïtiva. També s’utilizarà l’Ipad per a fer música a través d’apps. Finalment es crearà una composició musical col·lectiva a manera d’orquesta interactiva a través del Reactivition. També es crearà una petita obra com a resultat en alemany creada per tots els assistents que s’activarà a través d’una aplicació. Es reservarà un espai de debat i reflexió al voltant de l’ús de les noves tecnologies a l’aula.

 (Experiències Workshop Tecnologia Avançada)

Carsten Galle ha col·laborat en diferents projectes amb el Convent de Sant Agustí com ara Verinotech una iniciativa de Ribermúsica per tal de treballar la integració social dels més joves a través de la música i la tecnologia. Podeu escoltar la creació que van fer aquí.

Podeu escoltar les composicions que s’han realitzat aquí:

Altres experiències:

 

Informació i Inscripcions

Aquest taller és gratuït i obert, orientat a educadors i  dirigit a professionals de l’ensenyament fonnamentalment.  

Si estas interessat envia un correu a informacio@conventagusti.com manifestant el teu interès.  

Les places són limitades.


Aquest taller és possible gràcies a la col·laboració de :

 

fatima logo neu

Goethe-Insitut-50-LOGO-004(2)

 

 

 

 


 

[Castellano]
El Convent de Sant Agustí en colaboración con el Goethe-Institut os invitan a participar del workshop Tecnología Avanzada en la música con Carsten Galle, Institut FÀTIMA, con el fin de descubrir nuevas formas de utilizar la tecnología en el aula. El curso es gratuito.

La propuesta formativa consta de dos talleres, uno impartido en alemán para profesores de este idioma, otro en español dirigido a profesionales de la enseñanza en general que quieran descubrir como aplicar las nuevas tecnologías a sus clases y aprender las primeras palabras en alemán.

Aprenderemos a hacer composiciones musicales a partir de instalaciones interactivas (Nintendo Wii y Kinect) o del Ipad para crear entre todos los asistentes una orquesta interactiva. Al final de la sesión se reservará un espacio final de debate y reflexión en torno a la utilización de las nuevas tecnologías como recurso pedagógico para la enseñanza musical, de idiomas u otras disciplinas.

Viernes 24 de octubre de 17 a 21h – clase impartida en español – Para profesionales de la educación en general.

En el curso se presentaran: instalaciones interactivas, concretamente  Nintendo wii y kinect para aprender música de una manera más intuïtiva. Tambien se utilizará el Ipad para hacer música. Tambien se creará una composición colectiva a manera de orquesta interactiva  a través del Reactivition. Obra final seria un texto con algunas palabras que habremos aprendido en alemán creada por todos los asistentes que se activarà a través de una app (aplicación). Se reservarà un espacio de debate y reflexión entorno al uso de las nuevas tecnologías en el aula.

Sábado 25 de de 10.30 a 14.30h – clase impartida en alemán – Para profesores que imparten clases de esta lengua.

En el curso se presentaran: instalaciones interactivas, concretamente  Nintendo wii y kinect para aprender música de una manera más intuïtiva. Tambien se utilizará el Ipad para hacer música a traves de apps. Tambien se crea una composicion col·lectiva a manera de orquesta interactiva a través del Reactivition. Finalmente se crearà una pequeña obra como resultado en alemán creada con todos los assistentes que se activarà a través de una app (aplicación). Se reservará un espacio de debate y reflexión entorno al uso de las nuevas tecnologías en el aula.

Carsten Galle ha colaborado en diferentes proyectos con el Convent de Sant Agustí,  como Verinotech una iniciativa de Ribermúsica para trabajar la integración social de los más jóvenes a través de la música y la tecnología. Podéis escuchar la creación que hicieron aquí.

Aquí puedes escuchar las composiciones que se han realizado

Otras experiencias:

Información e Inscripciones

Este taller es gratuito y abierto, pensado fundamentalmente para profesionales de la educación. Si estás interesado, envia un correo a informacio@conventagusti.com manifestando tu interés.

Las plazas son limitadas.


Este taller es posible gracias a la colaboración de :

 

fatima logo neu

Goethe-Insitut-50-LOGO-004(2)

 

 

 

 

 


×

Post a Comment