[Exposició] Hijos D… buscando SER

Hall de la Plaça de l’Acadèmia
Inauguració 8 de gener 19h.
Exposició del 8 al 26 de gener de 2018

Mauro Valentí (pintura) i Gonzalo Marcuzzi (vídeo) ens porten una exposició amb dues mirades sobre la migració que s’entrellacen, conjuguen i dialoguen per oferir-nos una visió punyent de la realitat.

Mauro: Aquest projecte va néixer després d’una xerrada amb el meu avi matern, immigrant italià, (qui va arribar sol a l’Argentina el 1948, després d’estar empresonat pels alemanys 2 anys, a la segona guerra mundial), que explicava la solitud que sentia en tornar de la jornada laboral i veure’s tancat en la pensió que l’albergava. Vaig començar a investigar sobre les migracions i les seves problemàtiques, però particularment la dels seus sentiments. Notava en els seus rostres la necessitat de transformar-se i dins de la transformació capto el període de la deformació. La transició entre un rostre i la necessitat de tenir-ne un de nou. Aquest procés de canvi és el que em fascina i estic investigant plàsticament, mitjançant procediments pictòrics, matèrics i gestuals que culminen reflectint el fet de sentir.
El projecte tracta en realitzar una aglomeració d’aquests rostres que reflecteixi la magnitud d’aquest fenomen migratori, i en particular aturar-me en aquest procés de transformació-deformació que genera la recerca d’una vida com li agradaria a tothom, segurament. Utilitzo materials reciclats per reforçar el sentit de l’obra i resignificar així també el suport.

Gonzalo: Nét d’un avi espanyol (Salamanca, Espanya), que va haver de marxar de polissó, sol i amagat, amb 5 anys, en un vaixell a l’Argentina, i avis italians que van arribar per estar en ple front italià Vèneto (Monfalcone) de la 1a guerra mundial, i ara emigrant i immigrant jo mateix en primera persona fa exactament 16 llargs anys.

Hi ha un abisme de distància entre misèria i sacrifici d’una immigració i la meva / nostra, certament n’hi ha. Ells es van jugar TOT a canvi de gairebé res. Ells van ser una generació desgraciada per les guerres europees i els governs de torn. Jo no vaig venir per guerres ni tiranies més que les dels bancs i el sistema neo liberal i en democràcies. Jo sóc un immigrant petit burgès de classe mitjana baixa, format i amb papers italians des de zero a Europa. Jo vaig tenir nom (vaig venir sol també i segueixo sol), i entitat des de zero, ells no. La qüestió és que la immigració em sembla “heretada”, gairebé vertical i això mereix documentar com a mínim, sabent que en fer-ho en primera persona no va tipificar grans causes però si puc aportar alguna cosa al que senten moltes persones siguin argentins o d’on vinguin. Jo sóc un immigrant “privilegiat”: PUC ANAR i VENIR, PUC TORNAR si vull), els meus avis no van tornar mai, no van poder)Aquests micro documents i càpsules en vídeo que daten d’entre el 2001 i avui mateix, són un reflex de què alguna cosa NO VA BÉ. Alguna cosa no està bé, i potser com en el cas de Mauro, la seva obra i els seus avis, encara estiguem buscant un rostre, una identitat i un lloc. De segur, molts, no ho hem trobat encara, i en el meu cas ni tan sols i possiblement tindré néts que puguin explicar la meva història.


Mauro Valentí (pintura) y Gonzalo Marcuzzi (vídeo)  nos traen una exposición con dos miradas sobre la migración que se entrelazan, conjugan y dialogan para ofrecernos una visión desgarradora de la realidad.

Mauro: Este proyecto nació tras una charla con mi abuelo materno, inmigrante italiano, (quien llegó solo a Argentina en 1948, después de estar preso por los alemanes 2 años, en la segunda guerra mundial), que explicaba la soledad que sentía al volver de la jornada laboral y verse encerrado en la pensión que la albergaba. Empecé a interiorizar me sobre las migraciones y sus problemáticas, pero particularmente en la problemática de la gente, sus sentimientos. Notaba en sus rostros la necesidad de transformarse y dentro de la transformación capto el período de la deformación. La transición entre un rostro y la necesidad de tener uno nuevo. Este proceso de cambio es lo que me fascina y estoy investigando plásticamente, mediante procedimientos pictóricos, matéricos y gestuales que culminan reflejando el sentir.
El proyecto trata en realizar una aglomeración de estos rostros que refleje la magnitud de este fenómeno migratorio, y en particular detenerme en este proceso de transformación-deformación que genera la búsqueda de una vida como le gustaría a usted, usted y usted, seguramente. Utilizo materiales reciclados para reforzar el sentido de la obra y resignificar así también el apoyo.

Gonzalo: Nieto de un abuelo español (Salamanca, España), que tuvo que irse de polizón, solo y escondido, con 5 años, en un barco en Argentina, y abuelos italianos que llegaron para estar en pleno frente italiano Veneto (Monfalcone) de la 1era guerra mundial, y ahora emigrante e inmigrante yo mismo en primera persona hace exactamente 16 largos años.

Hay un abismo de distancia entre la miserabilidad y el sacrificio de una inmigración y mi / nuestra, ciertamente la hay. Ellos se jugaron TODO a cambio de casi nada. Ellos fueron una generación desgraciada por las guerras europeas y los gobiernos de turno. Yo no vine por guerras ni tiranías más que las de los bancos y el sistema neo liberal y en democracias. Yo soy un inmigrante pequeño burgués de clase media baja, formato y con papeles italianos desde cero en Europa. Yo tuve nombre (vine sol también y sigo solo), y entidad desde cero, ellos no. La cuestión es que la inmigración me parece “heredada”, casi vertical y esto merece documentar al menos, sabiendo que al hacerlo en primera persona no tipificó grandes causas pero si puedo aportar algo a lo que sienten muchas personas sean argentinos o de donde vengan. Yo soy un inmigrante “privilegiado”: PUEDO IR y VENIR, PUEDO VOLVER si quiero), mis abuelos no volvieron nunca, no pudieron). Estos micro documentos y cápsulas en vídeo que datan de entre 2001 y hoy, son un reflejo de que algo NO VA BIEN. Algo no está bien, y quizás como en el caso de Mauro, su obra y sus abuelos, aunque estemos buscando un rostro, una identidad y un lugar. De seguro, muchos, no lo hemos encontrado todavía, y en mi caso ni siquiera y posiblemente tendré nietos que puedan contar mi historia.

×