[Exposició] Exhibició de Peces i Procés Creatiu – Venecia Fluor

Exhibició de Peces i Procés Creatiu – Venecia Fluor
Del 14 de novembre al 31 de desembre.
Hall de la plaça de l’Acadèmia
Inauguració amb els artistes el 15 de novembre a les 19 h
Inscripcions pels tallers a la plataforma

“El cos, l’espai escènic i el llenguatge audiovisual son les principals vies de treball id’investigació de Venecia Fluor i en aquest darrer pas pel CC Convent de Sant Agustí posen focus en l’interès per explorar el camp del vídeo analògic amb material obsolet i en desúscom a eina del seu procés creatiu.”

 

Exposició

El hall de la plaça de l’Acadèmia esdevé l’espai de treball de Venecia Fluor, on a banda d’exhibir les peces del col·lectiu, també s’hi exposaran els processos i les diferents pràctiques d’aquests. Mentre que a les parets es projecten vàries de les obres generades. A l’espai principal se situa una instal·lació, un espai teatral que consisteix en una superfície de projecció, un bodegó i una càmera enregistradora en un circuit tancat de vídeo.

Quan algú interacciona amb l’espai i la projecció es genera un fenomen conegut com a videofeedback, aquest esdevé tècnica a mans de l’artista, i obre les portes a un espai de creació indeterminat. El col·lectiu Venecia Fluor incorpora aquesta tècnica en el seu procés creatiu, de la mateixa manera que ho fa amb altres noves tecnologies com les IA.

Es proposen activitats que giren al voltant de les arts audiovisuals i que posen especial interés en el video i les diferents maneres de generar-lo, sent l’enregistrament, la síntesi, el glitching i els algoritmes les principals fonts. 

Activitat I – Videofeedback i efectes de vídeo per la generació audiovisual
Inscripcions a la plataforma
23 de novembre

S’exploren les tècniques generatives amb video analògic més conegudes com el videofeedback i el glitching. Es mostrarà com fer servir diferents fonts de video desde material d’arxiu a video a temps real i com processar-les de diferents maneres fins a generar material que enregistrarem en format digital. Finalment crearem una escena amb la qual poder interactuar i enregistrarem el material que s’hagi generat el qual queda exposat com a mostra del procés d’investigació.

Categoria: Exposicions
×