[Exposició] ¿Cristina, Libre Como el Pájaro? de Anne Pangolin Guéno

¿Cristina, Libre Como el Pájaro ? d’Anne Pangolin Guéno aka The Soft Pangolin (dibuixos) i Basile Pesso (textes i poemes).

Cristina, encerrada en redes de violencia y manipulación masculinas, está mal, muy mal. Ya no se reconoce a sí misma, y se dirige hacía la muerte. Ninguno de sus amigos pudo sacarla de las garras de su verdugo, que la posee como una cosa, pero además la maltrata psicológica y físicamente. Descubriendo un fotógrafo, una pintora, música, y escuchando Eckart Tolle, Cristina comenzó a liberarse, y encontró la fuerza para romper cadenas que nunca pensó que podría romper.
Este es el recorrido que cuento, con sus recaídas, sus dudas, sus liberaciones momentáneas, y luego, finalmente, el vuelo, que, podemos esperar, será definitivo, para una buena segunda mitad de vida para Cristina.

Cristina, tancada en xarxes de violència i manipulació masculina, està molt malament. Ja no es reconeix a si mateixa, i es dirigeix a la mort. Cap dels seus amics pot treure-la de les urpes del seu botxí, que la posseeix com una cosa, però a més de maltractar-la psicològica i físicament. Descobreix un fotògraf, una pintora, música, i escoltant Eckart Tolle, Cristina va començar a alliberar-se, i va trobar la força per trencar les cadenes que mai va pensar que podria trencar.
Aquest és el recorregut que explico, amb les seves recaigudes, els seus dubtes, les seves alliberacions momentànies, i començar, finalment, el vol, que podem esperar, serà definitiu, per a una bona segona meitat de vida per a Cristina.

Anne Pangolin de CC Convent de Sant Agusti

Anne Pangolin Guéno

P.D: Cristina és totes les dones d’aquesta història, les simbolitza a totes.

thesoftpangolin.tumblr.com
instagram.com/thesoftpangolin

×