Alan Turing

banner630 x 315_1

Alan Turing : 1912 – 1954

Matemàtic britànic considerat el pare de la informàtica moderna per obrir el camí a l’us de la lògica matemàtica en les computadores mecàniques. Reconegut per les seves aportacions a la informàtica teòrica i a la intel·ligència artificial, i també per aconseguir descodificar la màquina Enigma, el codi d’encriptació nazi, sota els serveis d’intel·ligència britànics, durant la Segona Guerra Mundial.

La Màquina de Turing és un model matemàtic abstracte, computa una determinada funció parcial de caràcter definit i unívoca, definida sobre les seqüències de possibles cadenes de símbols del seu alfabet. Es pot considerar com l’equivalent a un programa informàtic, o el que és el mateix, a un algorisme, Podem construir una màquina de Turing que accepti com entrada la taula de símbols que representa a una altra màquina de Turing, i que simuli el seu comportament. Aquesta és possiblement, la idea germinal del concepte de Sistema Operatiu, un programa que pot executar altres programes i controlar-los, demostrant la seva existència i obrint camí per la seva construcció real.

Encara avui en dia, les màquines de Turing són centrals dins de la teoria de la computació.

tallers-bann-conventagusti

Categoria: Pioners
×